CHINAENGLISH
 
 
 
News
Phone
025-58139422
Email
admin@bioshineking.com  sales@bioshineking.com 
Address

3-1 XinJin Hu Road,Jiang Bei New District,NanJing City,China

 
  News Your position:Home > News


High Tech Products in Jiangsu Province
 

May 1st 2013

Polyglutamic acid produced by Shineking was awarded "High Tech Products in Jiangsu Province"   

 
Copyright:Nanjing Shineking Biotech Co., Ltd.  Tel:025- 57080367

ADD:3-1 XinJin Hu Road,Jiang Bei New District,NanJing City,China

Email: admin@bioshineking.com  sales@bioshineking.com